Tilskudd til etablering av sykkelparkering

Våren 2019 kommer Bypakke Nedre Glomma med en ordning hvor bedrifter kan søke om tilskudd til etablering av sykkelparkering for sine ansatte og besøkende.

Illustrasjonsbilde:

 

En god sykkelparkering gir minst to kontaktpunkter mellom sykkelens ramme og stativet. Stativet skal være utformet på en måte som gjør for at en U-lås sikrer både rammen og ett hjul til stativet.
I tillegg er det viktig at parkering tar hensyn til forskjellige sykkeltyper og at syklistene forstår at dette er en sykkelparkering og hvordan den skal brukes uten instruksjoner.

 

Mer informasjon om ordningen kommer på denne siden når detaljene er klare.