Prosjekter Bypakke Nedre Glomma

 

 

Vi jobber med å oppdatere denne siden slik at du finner oversikt over prosjektene i Bypakke Nedre Glomma.

 

Les mer om hovedsatsningene i Bypakke Nedre Glomma her.

 • Tilskudd til etablering av sykkelparkering

  Våren 2019 kommer Bypakke Nedre Glomma med en ordning hvor bedrifter kan søke om tilskudd til etablering av sykkelparkering for sine ansatte og besøkende. Illustrasjonsbilde:   En god sykkelpa...

 • Ille bra sykkelparkering – Kulturnatt 14 september i Fredrikstad

  Ta hjulene fatt - tråkk deg av gårde til Kulturnatt fredag 14 september. Kulturetaten i Fredrikstad ønsker velkommen til byens fjerde Kulturnatt og er kvelden du får oppleve bredden av Fredrikstad...

 • Bomringen rundt Fredrikstad utsettes

  Det har tidligere vært forespeilet at bomstasjonene rundt Fredrikstad vil åpne 1. oktober, men på grunn av at riksvei 110 Simo – Ørebekk er utsatt, vil bompengeinnkrevingen først starte neste s...

 • Tok ondet ved roten på vei til Foten

  I årtier har beboere og feriegjester bekymret seg for mye trafikk og dårlige forhold for syklende langs Øyenkilveien i Fredrikstad. Onsdag åpnet 1400 meter gang- og sykkelvei på strekningen fra M...

 • Trafikkopplæring (sykkel) på Inspiria Science Center

  Prosjektet omfatter sykkelbane med "miniby" på Inspiria i Sarpsborg. Hensikten er å legge til rette for et anlegg hvor trafikkregler kan læres på en trygg måte. Test og utlån av el-sykkel er ogs...

 • Utredning av busstilbudet i Nedre Glomma

  Prosjektet gjelder utforming av det lokale og regionale busstilbudet. Lokalisering av holdeplasser, tilførselsveier og vurdering av annen infrastruktur som er viktig for effektiv drift av kollektivti...

 • Sykkeltelledugnad

  Sykkeltelledugnaden er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom TØI og en rekke norske sykkelbyer. Prosjektet har sitt utspring i de ulike byenes behov for å forstå mer om sykkelbrukens hvem, hvor og...

 • Kryssutbedring av Grotterødgata x Storgata/R.A. gate

  For å få tryggere forhold for syklister, er krysset ved Grotterødgata og Storgata i Sarpsborg utbedret. Utbedringen omfatter senking av kantstein, oppmerking, mm.<...

 • Fortau, Skjærviken

  Tiltaket ble utført for å sikre adkomst til bussholdeplass langs fv.110 Haldenveien, i Skjærviken....

 • Sykkelrute 5 i Fredrikstad: Park & Ride på Skåra Avtale fra 2014

  Det er etablert en kombiløsning hvor man kan parkere bilen for så å kunne sykle eller ta buss videre inn mot sentrum. Anlegget sto ferdig i 2015 og er mye brukt. Det er derfor planlagt en utvidels...

 • Sykkelrute 2 og 1C i Fredrikstad: Lisleby

  Hensikten med prosjektet er å legge til rette for gående og syklende langs deler av Fagerliveien og Lisleby allé i Fredrikstad. Fortau etableres og dekke skiftes ut. I tillegg utbedres avkjørsler ...

 • Glommastien

  Glommastien er en av våre mest attraktive og brukte stier, både for turbruk og for sykling til og fra jobb mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Stien er 32,7 km, hvor ca.9 km går på offentlig vei. ...

 • Demonstrasjon av førerløse busser

  22 og 23 september 2017 er det planlagt demonstrasjon av førerløse busser i Sarpsborg. Demonstrasjonen vil skje langs en avsperret trasé i byens gater, og vil være åpen for publikum. Mer info ko...

 • Nye holdeplasstavler

  Selv om stadig mer av dagens ruteinformasjon er elektronisk, er det fortsatt viktig med god og oversiktlig informasjon på holdeplassene. Vi planlegger å oppgradere dagens holdeplasstavler, med forbe...

 • Direktebuss mellom byene

  Som en prøveordning fra 2016 kjøres det direktebusser mellom Sarpsborg og Fredrikstad, med tre avganger hver vei i rushtiden.<...

 • Tilskudd til nye ruter til Kalnes

  Et éngangs belønningstilskudd ble gitt til de nye rutene til Kalnes, i 2015.