Spørsmål og svar

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får og de riktige svarene om bomstasjoner, bomring og bompenger.

Bomstasjoner og takster

Bomringen rundt Fredrikstad åpner når strekningen Simo – Ørebekk står ferdig sommeren 2019.

I Sarpsborg er bomringen planlagt åpnet i 2022.

Innkreving av bompenger vil bare skje en vei – mot sentrum (gjelder fra bommen åpner i 2019).

Innkreving av bompenger vil bare skje en vei – mot sentrum (gjelder fra bommen åpner i 2022).

Timesregel betyr at du kun betaler for én passering per time i bomring i Sarpsborg og Fredrikstad. For bomstasjoner plassert på E6 og E18 gjelder egne takster.

Nei, timesregelen gjelder kun i bomstasjonene i Fredrikstad( 2019 og i Sarpsborg (2022)

Et “tak for antall passeringer” innebærer at du kun betaler for de 70 første bompasseringene i hver kalendermåned. Passeringer utover dette betaler du ikke for (dette forutsetter at du har Autopass-avtale og bombrikke).

Bommene på Kråkerøy vil samordnes med Simo-Ørebekk når den åpner sommeren 2019. Da betaler du én gang i timen per passering i bommen på Kråkerøy, samt i øvrige bommer inn til Fredrikstad.

Fredrikstad: Bommene som er planlagt åpnet i 2019 er estimert å stå oppe frem til 2042.

Sarpsborg: Bommene som er planlagt åpnet i 2022 er estimert å stå oppe frem til 2042.

Bommen på Kråkerøy-forbindelsen forutsettes avviklet når Fv. 108 er nedbetalt, estimert til midten 2026

I perioden 2019 – 2022 vil det koster 30 kroner å passere bommen. Bilister som har bombrikke (Autopass-avtale) betaler omtrent 24 kr per passering. Taksten prisreguleres årlig.

Høsten 2018 skal vilkår og takster behandles på ny politisk, noe som kan føre til endringer fra 2022.

Høsten 2018 skal vilkår og takster behandles på ny politisk, noe som kan føre til endringer fra 2022.

Det blir gitt fritak i bomringen for trafikanter med HC-kort. Dette krever at de tegner avtale med bomselskapet og sender inn kopi av HC-kortet. Da får de gratis bombrikke.

Fritaket vil kun gjelde bomringen tilknyttet Bypakke Nedre Glomma og omfatter ikke bomstasjonene på E6 og E18 (med strekningsvis innkreving)

For å kunne kjøre gratis i bomringene rundt de nevnte byene, er det viktig at du registrerer parkeringskortet ditt hos det bompengeselskapet du har tegnet AutoPASS-avtale med. Dette gjør du ved å sende kopi av parkeringskortet ditt, begge sider, og oppgi hvilket bilnummer den skal registreres på.

Send kopi av parkeringskortet ditt her.

AutoPASS -avtale, bombrikke, faktura etc.

En Autopass-avtale er en avtale med et bompengeselskap som utsteder bombrikker. Det gir deg rabatt i de bomstasjonene som er administrert av selskapet du har avtale med.

AutoPASS-brikken er gratis. Du betaler et depositum på kr 200 som kreves inn på første faktura og som du kan få tilbake hvis du selger bilen og returnerer brikken til bompengeselskapet.

Med Autopass-avtale og bombrikke får du rabatt i bomselskaper som er tilknyttet din avtale. Med en avtale får du faktura i posten én gang i måneden.

Det regionale bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glomma står i dag for all innkreving i bommer i Østfold. De står for innkrevning i samtlige bommer som starter opp i Fredrikstad i 2019 og i bommene som vil komme i Sarpsborg fra 2022.

Videokamera eller ingen lyssignal
Har du en AutoPASS-avtale betyr dette at brikken ikke blir lest på korrekt måte. Logg inn på Min side for å se status på din AutoPASS-avtale og brikke eller du kan ta kontakt med ditt bompengeselskap.Har du ingen AutoPASS-avtale vil du få gult eller ingen lyssignal når du passerer en bomstasjon.

Hvitt signal på din etterskuddsavtale betyr at forfallsdato er passert. For kunder med avtalegiro gis hvitt signal når trekket er sendt.

Grønt signal betyr gyldig passering med AutoPASS-avtale og at alt er i orden.

Har du generelle spørsmål om AutoPASS eller om nettsiden autopass.no?

Ta kontakt med Statens vegvesen som administrerer AutoPASS-tjenesten:

Kjøretøy og takster

Mopeder og motorsykler kjører avgiftsfritt i bomringen.

Elbiler er fritatt fra å betale i bomringen, forutsatt at de har bomavtale og brikke. Nye regler gjelder fra 2022.

Hybridbiler er ikke fritatt for bompenger.