Bane NORs anbefaling for nytt dobbeltspor er klar

Bane NOR og Statens vegvesen er ferdige med utredningene for nytt dobbeltspor og vei på strekningen Seut-Rolvsøy. Utredningsmaterialet er nylig sendt til Fredrikstad kommune for videre behandling.

InterCity-satsingen skal gi et nytt og bedre togtilbud til de reisende med kortere reisetid, flere avganger og færre togforsinkelser. Siden 2016 har Bane NOR utredet alternative løsninger mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Nå er anbefaling for nytt dobbeltspor på strekningen fra Seut til Rolvsøy klar.

– For strekningen mellom Kiæråsen og Rolvsøy godsterminal anbefaler Bane NOR alternativet med lang tunnel gjennom Kiæråsen til nord for Gamle Glemmen kirke. Dette alternativet er totalt sett best med lavere kostnad og færrest ulemper for miljø og samfunn, sier prosjektleder Alf Louis Solvang.

Bane NOR anbefaler ikke alternativet over Lisleby. Alternativet er dyrere og har flere negative konsekvenser for kulturmiljø, nærmiljø- og friluftsliv, og naturressurser i området.

Nye Fredrikstad stasjon skal ligge på Grønli. Her det utredet to forskjellige baneløsninger og tre vegløsninger for ny riksvei 110 Simo-St.Croix.

– Alternativene for jernbanen mellom Seut-Grønli-Kiæråsen er ganske like, og vi vil kunne bruke elementer fra begge alternativer videre. Vi anbefaler den nordligste løsningen som ligger litt lavere i terrenget. Denne har mindre komplisert anleggsgjennomføring, kortere byggetid og lavest kostnad, forteller Alf Louis Solvang.

Illustrasjon fra BaneNor: Illustrasjonen viser mulig løsning for Fredrikstad stasjon på Grønli. Spor og plattformer ligger under bakkeplan i en delvis åpen løsning.

For mer informasjon, se hele nettsaken på Bane Nors sider.