Prosjekter Bypakke Nedre Glomma

DENNE SIDEN ER UNDER ARBEID.

 

Vi jobber med å oppdatere denne side, slik at du finner oversikt over prosjektene i Bypakke Nedre Glomma.

 

Les mer om hovedsatsningene i Bypakke Nedre Glomma her.

 • alt text here...

  Riksvei 110 mellom Ørebekk og Simo

  Utbyggingen av riksvei 110 mellom Ørebekk og Simo i Fredrikstad startet våren 2016. Du som sykler, går eller reiser med bussen har høyeste prioritet....

 • Riksvei 111 – Ensidig kollektivfelt Vardeveien-Sundløkka holdeplass (E6)

  Et kollektivfelt har blitt etablert langs rv. 111 fra Vardeveien til Årumskrysset vest, for å bedre trafikkflyt og kollektivforhold spesielt i rushtiden....

 • Utredning av bysykkelordning

  Gjennomføre utredning av bysykkelordning og forutsetninger for bysykkelordning i Nedre Glomma. En utlånssordning skal bidra til å utvide reisekjeden, særlig ved bussterminaler og jernbanestasjonen...

 • På sykkel i Sarpsborg

  Tilrettelegge for buss og sykkel i Sarpsborg sentrum (Pellyggata m.fl.)

  Sykkelfelt og midtrabatter er laget i Storgata, Pellygata og Korsgata for å få hovedveier for sykkel i Sarpsborg. Som ledd i satsningen på et bedre bymiljø i Sarpsborg har Pellygata og Kirkegata ...

 • Fylkesvei 118 Kollektivprioritering i lyskryss, Sarpsborg

  I lyskrysset fylksevei 118 og Tuneveien er de laget en nytt lyskryss som prioriterer bussene slik at de kommer fortere fram. Les mer: Nytt lyskryss mellom Tuneveien og Grålumveien i Sarpsborg