Tre personer som sykler i Gågata

Ledig stilling – kommunikasjonsansvarlig Bypakke Nedre Glomma

Hvordan skal vi reise i framtiden? Hvordan når vi målet om nullvekst i personbiltrafikken i Sarpsborg og Fredrikstad? Hvordan ruster vi Nedre Glomma best mulig for framtidig utvikling?

 


Vi søker kommunikasjonsansvarlig for Bypakke Nedre Glomma.

 

Arbeidssted

Østfold fylkeskommune

Type ansettelse

100 % fast

 

Mer om stillingen som kommunikasjonsansvarlig i Bypakke Nedre Glomma

 

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen. Vi bygger nye veier, bruer, sykkelfelt, kollektivfelt, og legger til rette for syklister, gående og kollektivreisende. Vi skal kutte køer og utslipp av klimagasser, og vi sørger for at folk kommer seg trygt fram i byene. I tillegg har vi forpliktet oss til å klare nullvekstmålet – det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om befolkningen øker.
Kommunikasjonsansvarlig tilsettes i Østfold fylkeskommune og stillingen er organisatorisk plassert i Samfunnsplanavdelingen. Stillingen inngår i prosjektadministrasjonen for Bypakke Nedre Glomma som i dag består av fire ansatte.

 

Arbeidsoppgavene vil bestå av:

 • Ansvarlig for operativ og strategisk kommunikasjon
 • Lede kommunikasjonsgruppe og sørge for god koordinering av kommunikasjonsaktiviteter mellom partene
 • Kommunikasjonsrådgivning overfor partene og interne arbeidsgrupper
 • Utarbeide strategiske kommunikasjonsplaner og operative handlingsplaner
 • Holdningsskapende arbeid og hovedkontakt mot eksternt kommunikasjonsbyrå
 • Ansvarlig for den visuelle profilen til Bypakke Nedre Glomma.
 • Daglig drift av nettsider og sosiale medier
 • Mediearbeid og medierådgiving
 • Rapportere om kommunikasjonsarbeidet i styringsorganene til Bypakke Nedre Glomma
 • Budsjettansvar

 

 

Ved valg av kommunikasjonsansvarlig vil det bli lagt vekt på

 • at du har interesse for politiske prosesser og god samfunnsforståelse
 • at du har bred kommunikasjonsfaglig erfaring, og kan vise til gode resultater og gjennomføringsevne
 • at du har solid erfaring med digitale kanaler
 • at du trives med teamarbeid og har gode samarbeidsevner
 • at du er en strategisk rådgiver, liker å ha en pådriverrolle og er selvstendig
 • at du har stort engasjement og trives med hektiske dager
 • at du har erfaring med å jobbe med byråer

 

 

 

Du må ha

Minimum 3-årig høyere utdanning fra universitet/høyskole, gjerne innen kommunikasjonsfag.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

 

 

 

Vi tilbyr

Spennende og aktuelle arbeidsoppgaver som er av stor betydning for samfunnet, hvor din mening er viktig og innsats avgjørende. Stillingen gir mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.

Lønn etter nærmere avtale i henhold til Hovedtariffavtalen.

Videre tilbys fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av:

Kommunikasjonsansvarlig Vibeke Weibell Eliassen, tlf. 412 06 596 eller
e-post: vibekewe@ostfoldfk.no. Ev. fylkesplansjef Elin Tangen Skeide tlf. 997 45 568 eller eliske@ostfoldfk.no.
Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadsskjema skal benyttes. Elektronisk søknadsskjema ligger på Østfold fylkeskommunes internettsider under stilling ledig, ID 2265

 

 

Søknadsfrist

13. mai 2018

Søk på stillingen som kommunikasjonsansvarlig i Bypakke Nedre Glomma her (elektronisk søknadsskjema, ID 2265)