Kontakt

Prosjektadministrasjon Bypakke Nedre Glomma

Prosjektleder Gry Rustad Pettersen

E-post: grypet@ostfoldfk.no

Telefon

Kommunikasjonsrådgiver Vibeke Weibell Eliassen

E-post: vibekewe@ostfoldfk.no

Telefon 412 06 596

Fredrikstad kommune

Kommunikasjonsrådgiver Martin Fredheim

E-post: mfre@fredrikstad.kommune.no

Telefon 472 53 606

Sarpsborg kommune

Kommunikasjonsrådgiver Maren Lund

E-post: maren.lunde@sarpsborg.com

Telefon 995 87 281

Østfold fylkeskommune

Informasjonsrådgiver Fredrik Norland

E-post: fredrik.norland@ostfoldfk.no

Telefon 977 62 005

Statens vegvesen

Kommunikasjonsrådgiver Gry Norderhaug Løvhaugen

E-post: gry.lovhaugen@vegvesen.no

Telefon 901 53 154

Bildebank

Slik blir det fra Seut til Simo. Veien utvides fra to til fire felt, og blir cirka 16 meter bred. Ett felt i hver retning skal være kollektiv- og sambruksfelt. Ved Seut blir det undergang for fotgjengere og syklister som skal krysse firefeltsveien. Ill. Multiconsult/Statens vegvesen

Slik blir det fra Seut til Simo. Veien utvides fra to til fire felt, og blir cirka 16 meter bred. Ett felt i hver retning skal være kollektiv- og sambruksfelt. Ved Seut blir det undergang for fotgjengere og syklister som skal krysse firefeltsveien. Ill. Multiconsult/Statens vegvesen

Rundkjøringen ved Ørebekk bygges som et lokk over nye riksvei 110. Transportsyklistene får egen sykkelbane under lokket. Videre blir det gang- og sykkelveier på begge sider av firefeltsveien.

Tekst

Plantegning

Tekst

Skisse, riksvei 109

RIksvei 109 med firefelts løsning.

Tekst