Velkommen til Bypakkekonferansen

BYPAKKEKONFERANSEN og NÆRINGFORENINGENES SAMFERDSELSSEMINAR 2018 – 2. mars

 

I år samarbeider næringsforeningene i Sarpsborg og Fredrikstad, og Bypakke Nedre Glomma om en felles dag. Det blir program fra kl. 08.00-14.30 med frokost kl. 08.00 og minglelunsj kl. 11.30. Velkommen!

PÅMELDING

Du melder deg på både til bypakkekonferansen og semferdselsseminaret her. Frist for påmelding er 22. februar.

Vi gleder oss til innholdsrik og spennende dag!

 

BYPAKKEKONFERANSEN 2018
Vi har en helt fersk byutredning som gir oss mye kunnskap om virkemidlene som gjør Sarpsborg og Fredrikstad til byer rustet for fremtiden. Med det bakteppe dykker vi dypere ned i hva som skal til for å skape bærekraftige byer med nullvekst i personbiltrafikken.

 

Nedenfor følger programmet. Du kan også laste det ned her.

 

Velkommen til konferanse og seminar

Velkommen til bypakkekonferansen og næringsforeningenes samferdselsseminar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00

Registrering. Frokost, kaffe og te.

 

 

08.15-09.20

Velkommen, ved ordfører

 

 

Byutredningen på 1-2-3 – grunnlag for byvekstavtale
Tanja Loftsgarden, senioringeniør Statens vegvesen

 

 

Tett på byvekstavtalen på Nord-Jæren – hva kan Nedre Glomma lære?
Marianne Chesak, fylkesvaraordfører Rogaland fylkeskommune

 

 

09.20-09.30 PAUSE

 
09.30-11.35

 

 

Hvordan gjøre det lettere for ansatte å parkere bilen hjemme – av og til.
– Om mobilitetsatsning og HjemJobbHjem i Rogaland
Espen Strand Henriksen, mobilitetsutikler Kolombus

 

Vi får det til Nedre Glomma:
– Sykkelsatsningen på Inspiria
Geir Endregaard, administrerende direktør Inspiria
– Tid, informasjon og designprosjektet, Østfold kollektivtrafikk
Tonje Jæger, desingrådgiver Dinamo

 

 

Parkering og bruk av arealer i byområder
Petter Christiansen, forsker Transportøkonomisk institutt

 

 

Byer for syklende folk
Iwan Thomson, landskapsarkitekt og leder i Lala Tøyen

 

11.35 LUNSJ

 

 

NÆRINGSFORENINGENES SAMFERDSELSKONFERANSE
Transport er tid – og spesielt viktig for næringsdrivende er at transporten er forutsigbar og går mest mulig sømløst. På seminaret ser vi blant annet på: Hva skal til for å redusere sårbarheten for gods- og næringstransport? I tillegg ser vi på hvordan vi kan jobbe smart med reisevaner i vår region – case Grålum.

 

 

 

12.15-12.20
Innledning og velkommen

 

12.20-12.35
Historisk tilbakeblikk

12.35-13.00
Fredrikstad og Sarpsborg Næringsforening – et over blikk på samferdselsbehovene
Kjell Arne Græsdal, daglig leder Fredrikstad Næringsforening
Næringsforeningene har utarbeidet en felles plattform som beskriver samferdselsutfordringene i regionen. Det er behov for å se utover bypakken i tid og geografi. Nyttetransport og redusert sårbarhet blir for lite vektlagt.

 

 

13.00-13.30
Jackson AS – en av Østfolds hjørnestensbedrifter
Utfordringer med veinettet sett med Jacksons øyne Hans Petter Olsen, produksjonsdirektør Jackson AS

 

 

Varer skal fra og til Borg Havn og Øra Industriområde
Tore Lundestad, Borg Havn
Utviklingstrekkene som lå til grunn ved prioriteringene stemmer ikke. Godstrafikken er doblet. Ny bru og FV 112.
Rv. 111 er starten på vei utenom Oslo

 

 

13.30-13.40 PAUSE

 

13.40-13.55
Smart mobilitet Grålum – et utviklings- og innovasjonsprosjekt i Smart City Sarpsborg-programmet.
Morgan Pettersen, daglig leder i Sarpsborg Næringsforening.
Programmet viser til et framtidsrettet samarbeid mellom næringslivet på Grålum, Østfold Fylkeskommune,
Statens vegvesen og Høyskolen i Østfold. Målsettingen er at Grålum skal bli et nasjonalt og innovativt utstillingsvindu for bærekraftig næringsutvikling og smarte mobilitetsløsninger. I dag er det ca. 2.000 arbeidsplasser på Grålum. Potensialet for Grålum er imidlertid langt større – men  allerede i dag er trafikksituasjonen utfordrende.

 

13.55-14.20
Endring av transportvaner
Frode Hvattum, #Ruter

 

 

14.20-14.30

Oppsummering og vel hjem!